Predstavujeme vám prvý lokálny spravodajský portál pre Raču, Krasňany a Východné. Cieľom stránky je prinášať spravodajstvo z diania v Mestskej časti Bratislava-Rača, ako aj názory na dianie v nej.

racaweb.sk

racaweb.sk

Stránka nie je financovaná z verejných zdrojov ani rozpočtu mestskej časti.

Zdroje na prevádzku (ročný poplatok za vedenie domény, webhostingové služby, poplatky za telefóny, benzín a iné produkčné náklady potrebné na získavanie informácií) získavame z inzercie a príspevkov darcov.

Redakcia pracuje na báze dobrovoľníctva a bez nároku na honorár, ale so snahou o maximálnu profesionalitu pri spracovávaní jednotlivých novinárskych príspevkov.

Inzercia a reklamné články budú označené ako INZERCIA resp. OZNAMY.

Diskusie na stránke racaweb.sk sú moderované, redakcia si vyhradzuje právo nezverejňovať príspevky, ktoré sú urážlivé, vulgárne, porušujú princípy etiky a slušnosti. Takisto si redakcia vyhradzuje právo nezverejniť vo fóre príspevky, ktoré obsahujú neoveriteľné skutkové tvrdenia.

V prípade záujmu o inzerciu na stránke racaweb.sk kontaktujte naše obchodné oddelenie na adrese webraca@gmail.com.

Kontakt na obchodného zástupcu: Jozef Stroffek, jozef.stroffek@chello.sk, mobil: +421 903 424 900

Chcete prispievať na stránku Račaweb.sk? Viac informácií tu.