Rača zamietla zámer výstavby vo vinohradoch, ktorý predložila spoločnosť  ATOPS

Rača zamietla zámer výstavby vo vinohradoch, ktorý predložila spoločnosť ATOPS

Spoločnosť ATOPS doručila v auguste Mestskej časti Bratislava – Rača zámer na výstavbu Obytnej zóny Záhumenice. Ide o lokalitu nad ulicou Pri vinohradoch, na parcelách sú v súčasnosti vinice.

V projekte požadovali súhlasné stanovisko k výstavbe niekoľkých desiatok rodinných domov, radových domov a nízkych bytoviek. Celkový počet obyvateľov v nich by mohol podľa predloženej dokumentácie dosiahnuť takmer 100 nových rezidentov.

Zámer je podľa stanoviska úradu v Rači v rozpore s platným územným plánom mesta Bratislava, ktorý tu umožňuje stavbu rodinných domov. Predložené urbanistické riešenie totiž “vytvára charakter zástavby bytovými domami“, píše sa v odôvodnení zamietavého stanoviska podpísanom starostom Petrom Pilinským.

Na základe viacerých ďalších problémových bodov (dopravné riešenie, kanalizácia, riešenie tzv. garážových domov, nedostatočné kapacity materských škôl v obci) predloženého zámeru “Mestská časť BA – Rača ako orgán územného plánovanias predloženým zámerom Obytná zóna Bratislava – Rača – Záhumenice NESÚHLASÍ“.

Celé stanovisko nájdete tu: Stanovisko Mestskej časti Rača k zámeru Obytný súbor Záhumenice

Prílohy: Atops, www.raca.sk

Fotogaléria: