Časovaná bomba z čias bývalého starostu Rače Pavla Bielika, ktorá sa týkala developerského projektu za Karpatským námestím, by v prípade nepriaznivého verdiktu mohla priviesť mestskú časť do nútenej správy.

Polyfunkčný objekt Quattro mal vzníknúť na pozemkoch, na ktorých dnes stoja Račany Bianco

Polyfunkčný objekt Quattro mal vzniknúť na pozemkoch, na ktorých dnes stoja Račany Bianco

Dňa 3. novembra ukončil Krajský súd v Bratislave rozsudkom 7 rokov trvajúci súdny spor zamietnutím žaloby spoločnosti IN VEST s.r.o., ktorá sa od MČ Rača domáhala zaplatenia sumy vo výške 1 979 057,96 eur s príslušenstvom.

Žaloba sa týkala nečinnosti stavebného úradu v roku 2005/2006, konkrétne nevydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby “Bratislava – Rača, Komisárky, Polyfunkčný komplex Quattro” (dnes Račany Bianco – pozn. editora) v zákonnej lehote. Spoločnosť IN VEST s.r.o. žalovala Raču o náhradu škody za ušlý zisk.

Žalobca sa niekoľkokrát odvolal

Proces žaloby spoločnosti IN VEST s.r.o. sa naťahoval až do súčasnosti kvôli tomu, že žalobca sa dvakrát odvolal voči rozhodnutiu súdu. Najskôr v roku 2010 voči rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava III a potom začiatkom tohto roka voči rozhodnutiu toho istého súdu o zamietnutí žaloby voči MČ Rača.

Krajský súd v Bratislave však verdikt okresného súdu potvrdil s tým, že nebol preukázaný ušlý zisk na strane žalobcu.

Pavol Bielik bol starostom mestskej časti Bratislava-Rača v rokoch 1998 až 2006.

Pavol Bielik bol starostom mestskej časti Bratislava-Rača v rokoch 1998 až 2006.

„Je to úžasná správa pre Raču a Račanov, lebo prípadná úspešnosť žaloby by položila mestskú časť na kolená,” neskrýval pocit úľavy starosta Peter Pilinský a dodal: „Som veľmi rád, že krátko po mojom opätovnom zvolení prišiel takýto verdikt odvolacieho súdu. Zároveň ma veľmi teší, že nedošlo na slová neprajníkov, ktorí po zrušení rozhodnutia prvostupňového súdu a vrátenia kauzy opäť na začiatok, verejnosť presviedčali, že pre mestskú časť Rača sa v opakovanom konaní výrazne zvyšuje riziko prehry. Za týmto výsledkom stojí skvele odvedená práca advokátskej kancelárie OLEXOVA VASILISIN s.r.o.“

I keď spoločnosť IN VEST s.r.o. žalovala Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, to by si v prípade neúspechu ako predstaviteľ štátu nárokovalo peniaze od mestskej časti, ktorej stavebný úrad v žalovanom prípade konal. S konečným zavŕšením prípadu súvisí aj to, že IN VEST už v tejto veci nemôže podať ďalšie odvolanie.

Viac o prípade aj tu: Časovaná bomba z čias Bielika: Žaloba spoločnosti In Vest na 2 milióny eur!

Voči rozsudku odvolacieho súdu nie je odvolanie prípustné,” informovala Mgr. Ivana Luptáková Urbanová, právnička a vedúca kancelárie starostu. „Šance žalobcu na zvrátenie tohto právneho stavu využitím mimoriadnych opravných prostriedkov, ktorých aplikácia je presne zákonom vymedzená určitými pravidlami, sú mizivé,” dodala Luptáková.

Zdroj: Mgr. Eva Miklánková, Hovorkyňa starostu MČ Rača