Po voľbách do orgánov samosprávy sa na celom Slovensku konštituujú nové zastupiteľstvá miest a obcí. Ich najneskorší termín upravuje zákon. Termín prvého oficiálneho stretnutia zastupiteľstva v Mestskej časti Bratislava – Rača je už tiež známy.

Pätnásť poslancov, ale aj znovuzvolený starosta Peter Pilinský, sa stretnú na ustanovujúcej schôdzi v stredu 10. decembra o 16. hodine. Tradičným bodom prvého zastupiteľstva býva voľba vicestarostu – tým bol v minulom období Miloš Máťuš, plánuje sa hlasovanie o zložení komisií a zo zákona vyplýva aj to, že zastupiteľstvo musí rozhodnúť o plate starostu.

MsZ Bratislava Rača 2014 2018 Pilinský

Poslanci a starosta Rače 2014-2018

Základný príjem starostu je daný zákonom (3,21-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok), rovnako aj jeho možné navýšenie o ďalších maximálne 70 percent.

Medzi poslancami zažijú premiéru v zastupiteľstve Rače hneď ôsmi úspešní kandidáti z volieb – Rastislav Žitný, Róbert Pajdlhauser, Monika Luknárová, Milada Dobrotková, Rudolf Ivičič, Peter Pálka a Dagmar Gelingerová.

Z nich viacerí síce neboli členmi miestneho parlamentu v poslednom období, v minulosti si však už rolu volených zástupcov vyskúšali (Žitný, Ivičič, Dobrotková). Peter Pálka bol po revolúcii poslancom v Ružinove.

Najsilnejšie zastúpenie bude mať z hľadiska koalícií víťazné zoskupenie SIEŤ, KDH, Most-Híd, NOVA a Strana zelených (6 poslancov).

Zloženie nového zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača:

Volebný obvod Rača:
Michal Drotován
Rastislav Žitný
Miloš Máťuš
Juraj Madzin
Monika Luknárová
Miloslav Jošt
Róbert Pajdlhauser
Mário Khandl
Milada Dobrotková
Rudolf Ivičič

Volebný obvod Krasňany:
Lenka Antalová Plavuchová
Milan Andráš
Peter Pálka

Volebný obvod Východné:
Dagmar Gelingerová
Cyril Sekerka