Vojenská Katedrála sv. Šebastiána Krasňany

Ústredným výjavom mozaiky, symbolicky umiestneným v centrálnej osi chrámu, je Ježiš Kristus prichádzajúci cez zatvorené dvere do večeradla.

Denne chodíme okolo miest, ktoré sú výnimočné. Jedným z nich je aj Vojenská Katedrála sv. Šebastiána v Krasňanoch, ktorá ukrýva skutočnú vzácnosť a mnohí z nás o nej ani netušili…

Ivan Marko Rupnik (vľavo) pri práci na mozaike.

Ivan Marko Rupnik (vľavo) pri práci na mozaike.

V roku 2011 svetoznámy umelec slovinského pôvodu Mar­ko Ivan Rupnik SJ so skupinou umelcov z rímskeho centra Centro Aletti realizoval mozaiku na čelnú stenu a v bočnej kaplnke katedrály. Monumentálne dielo má 150 metrov štvorcových. Vytvorili a premodlili ho pätnásti umelci rôznych vierovyznaní a národností. Boli medzi nimi laici, rehoľné sestry aj štyria kňazi. Rupnik sa považuje za žiaka a nasledovníka českého kardinála To­máša Špidlíka.

Dvadsaťjeden postáv pre mozaiku vo vojenskej katedrále vytvorili umelci počas troch mesiacov v rímskom ateliéri. Po príchode do nového kostola načrtol majster čiernym uhlíkom na stenu hlavné línie mozaiky, potom práce koordinoval z diaľky červeným laserovým svetlom. „Toto sú obrazy, pred ktorými sa ľudia modlia, vstupujú do vzťahu s Bohom, prichádzajú sem s bolesťami i radosťami,“ hovorí autor.

Ústredným výjavom mozaiky, symbolicky umiestneným v centrálnej osi chrámu, je Ježiš Kristus prichádzajúci cez zatvorené dvere do večeradla. Na desiatich apoštolov (Tomáš tam nie je a Judáš už nežije) Ježiš vdychuje Ducha Svätého. Kristov veľký biely plášť objíma prítomných apoštolov.

Kristus v ľavej ruke drží zvitok so zmytými, očistenými a Božou milosťou premenenými hriechmi celého ľudstva. Všetky dlhy sú zaplatené. Nik viac nemôže odplácať zlo zlom. Krista zabil hriech človeka, no teraz prichádza vzkriesený a ukazuje zvitok s vybieleným zoznamom,“ objasnil symboliku časti mozaiky Marko Rupnik na slávnostnej svätej omši.

V centrálnej časti mozaiky sa ďalej nachádzajú sv. Cyril a Metod, vojak a mučeník sv. Šebastián, za ním stojí sv. Gorazd, novodobá mučenica bl. sestra Zdenka a bl. Ján Pavol II.

Téma mozaiky ako aj samotnej katedrály sa objaví aj novopripravovanej publikácii o histórii a súčasnosti Mestskej časti Bratislava – Rača. Jej predstavenie je naplánované na jeseň 2014.

Zdroj: minv.sk, Foto: Jirina Perenyiova, Andrej Duricek

Fotogaléria:

Vojenská Katedrála sv. Šebastiána Krasňany

Krstiteľnica v Katedrále sv. Šebastiána

Vojenská Katedrála sv. Šebastiána Krasňany

Na desiatich apoštolov (Tomáš tam nie je a Judáš už nežije) Ježiš vdychuje Ducha Svätého. Kristov veľký biely plášť objíma prítomných apoštolov. Kristus v ľavej ruke drží zvitok so zmytými, očistenými a Božou milosťou premenenými hriechmi celého ľudstva.

Vojenská Katedrála sv. Šebastiána Krasňany

Detail mozaiky s olivovou ratolesťou.

Vojenská Katedrála sv. Šebastiána Krasňany

V centrálnej časti mozaiky sa ďalej nachádzajú sv. Cyril a Metod, vojak a mučeník sv. Šebastián, za ním stojí sv. Gorazd, novodobá mučenica bl. sestra Zdenka a bl. Ján Pavol II.

Vojenská Katedrála sv. Šebastiána Krasňany

Vojenská Katedrála sv. Šebastiána na Peknej ceste v Krasňanoch

Vojenská Katedrála sv. Šebastiána na Peknej ceste v Krasňanoch.

Vojenská Katedrála sv. Šebastiána na Peknej ceste v Krasňanoch.