Začiatkom roka rozoslal prezident republiky Andrej Kiska list slovenským starostom a primátorom. Zásielka prišla aj do pošty račianskeho starostu Petra Pilinského.

V texte ďakuje prezident šéfom miest a obcí za ich prácu v samospráve a pripomína, aké najväčšie výzvy sú pred všetkými v ďalšom období.

Fakt, že písal rovnaký text všetkým funkcionárom na tejto úrovni sa odrazil na viacerých zovšeobecneniach.

Naopak, konkrétnejšie hodnotenia alebo návrhy riešení smerom do budúcnosti v Kiskových slovách chýbajú, čo je daň za takúto hromadnú korešpondenciu.

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska

Starosta Rače Peter Pilinský

Celé znenie listu Andreja Kisku starostovi Rače:

 

Prezident Andrej Kiska napísal list starostom, vrátane Petra Pilinského z Rače.

Viac o téme aj tu: Prezident Kiska podporil športový projekte Ľuba Višňovského v Rači

Zdroj: Račaweb, foto: archív