Pri Móricovi Alstrovi sa snažil autor v pozadí namaľovať pôvodný oltár so soškami patróna roľníkov Sv. Izidora a patróna vinohradníkov Sv. Urbana tak, ako tam pôvodne boli umiestnené.

Pri Móricovi Alstrovi sa snažil autor v pozadí namaľovať pôvodný oltár so soškami patróna roľníkov Sv. Izidora a patróna vinohradníkov Sv. Urbana tak, ako tam pôvodne boli umiestnené.

RAČA – Na 8. ročníku Račištorfského bálu predstavil svoje dve nové diela aj maliar Vojtech Polakovič. Obrazy – Mária Terézia a Móric Alster v ornáte – boli namaľované špeciálne kvôli plesu, následne však ostanú vyvesené vedľa pódia v sále Nemeckého kultúrneho domu.

Obrazy majú pre mestskú časť veľkú umeleckú aj historickú hodnotu. Bohoslužobný ornát darovala v roku 1767 Račanom rakúsko-uhorská cisárovná Mária Terézia.

Traduje sa, že to bolo aj z vďaky za to, ju vyliečila račianska frankovka, ktorej následne rakúsko-uhorská panovníčka udelila donačnú listinu – dekrét o pestovaní “tereziánskej račianskej frankovky”. Týmto dokumentom uznala obľúbená a vplyvná panovníčka račianske červené víno za vhodné i na viedenský cisársky stôl.

“Pri Móricovi Alstrovi som sa snažil v pozadí namaľovať pôvodný oltár z toho obdobia, keď pôsobil v Rači a kde sú načrtnuté aj dve sošky – patróna roľníkov Sv. Izidora a patróna vinohradníkov Sv. Urbana tak, ako tam pôvodne boli umiestnené,” povedal pre racaweb.sk Vojtech Polakovič.

Fotogaléria:

Profil: Vojtech Polakovič

– popredný slovenský ľudový maliar-samouk, nositeľ Výročnej ceny Samuela Zocha za rok 2008, sa narodil v Bratislave-Rači 19. augusta 1946 v roľnícko-vinohradníckej rodine ako posledný z piatich detí.

V Rači žije, pracuje a tvorí aj v súčasnosti. Jeho vzťah k maľovaniu pretrváva už od detstva. V prijímacích skúškach na Školu umeleckého priemyslu v Bratislave neuspel, čo radikálne ovplyvnilo jeho profesijný život. Vyučil sa za automechanika. Neskôr vyštudoval Strednú priemyselnú školu strojnícku a Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Ašpirantské štúdium absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracoval v oblasti manažmentu vzdelávania, popri tom sa intenzívne venoval maľovaniu. Absenciu akademického umeleckého vzdelania nahrádza výnimočným talentom. Namaľoval niekoľko desiatok pozoruhodných obrazov. Ako techniku používa najmä olejomaľbu a maľbu akrylom na sololite a na plátne, pričom dosahuje vysokú umeleckú kvalitu. Nemá vyhranený umelecký štýl, čím oslovuje široké spektrum milovníkov umenia.

Podnety k tvorbe čerpá najmä zo svojho rodiska. Citlivo zachytáva a obrazom predstavuje Raču a život jej obyvateľov z obdobia nedávnej minulosti i zo súčasnosti, no spracováva aj všeobecné motívy. V maľbe sa pohybuje od vrcholovej insity cez rustikálnu tvorbu, klasický realizmus až po ľahkú abstrakciu. Maľuje krajinu s figurálnymi a animálnymi motívmi, kvetinové zátišia, portréty, akty aj sakrálne výjavy. Jeho tvorba sa vyznačuje osobitým videním reality, impresionistickou metódou zobrazenia a vlastným rukopisom. Niekoľkokrát úspešne samostatne vystavoval doma i v zahraničí.
Vytvorené dielo ho zaraďuje medzi popredných slovenských ľudových umelcov-maliarov.

Portrét V. Polakoviča v Račianskom magazíne: