RAČA – Súdne spory z minulosti prenasledujú našu mestskú časť ako rakovina… Zbaviť sa ich stojí enormné úsilie a nasadenie právnikov. Spravodaj račan sa informoval na žalobu, ktorá môže našu mestskú časť položiť na kolená. Ide o spor so spoločnosťou In Vest z čias starostovania Bielika, ktorý ešte stále nie je ukončený.

Polyfunkčný objekt Quattro mal vzníknúť na pozemkoch, na ktorých dnes stoja Račany Bianco

Polyfunkčný objekt Quattro mal vzníknúť na pozemkoch, na ktorých dnes stoja Račany Bianco

Žaloba spoločnosti In Vest na bezmála 2 milióny eur

Starosta Peter Pilinský už v čase nástupu do funkcie v roku 2010 upozorňoval na viaceré súdne spory, v ktorých hrozia mestskej časti veľké finančné straty. Narážal najmä na ten z  roku 2007 – spoločnosť IN VEST s.r.o. žiada náhradu škody vo výške 1,979 milióna eur s príslušenstvom! Ujma mala podľa navrhovateľa vzniknúť nečinnosťou stavebného úradu pri vydávaní územného rozhodnutia na stavbu „Polyfunkčný komplex Quattro“ na Komisárkach (pozemky bývalého prevádzkového areálu VÚCHT, dnes tam stojí projekt Račany Bianco).

Škoda má spočívať v ušlom zisku. Územné konanie prebiehalo v období, kedy bol starostom mestskej časti RNDr. Pavol Bielik, kandidát KDH.

V spore vystupuje MČ Bratislava – Rača ako vedľajší účastník na strane odporcu, žalovaným je totiž Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Lenže v prípade neúspechu by si ministerstvo ako predstaviteľ štátu nárokovalo peniaze od mestskej časti, ktorej stavebný úrad v žalovanom prípade konal.

Žaloba síce bola Okresným súdom Bratislava III v roku 2010 zamietnutá, In Vest, s.r.o. však podal odvolanie. Krajský súd Bratislava koncom roka 2011 prvostupňový rozsudok zrušil a vec vrátil na nové konanie na okresný súd.

Na pojednávaní 5. februára 2014 bol ústne vyhlásený rozsudok vo veci, v zmysle ktorého bola žaloba voči mestskej časti opätovne zamietnutá. Písomné vyhotovenie rozsudku nebolo ešte mestskej časti doručené,“ informuje hovorkyňa starostu Eva Miklánková. Mestskú časť zastupuje v tomto spore advokátska kancelária OLEXOVA VASILISIN s.r.o.

„Verím, že sa nám v spolupráci s našimi advokátmi hrozbu tejto likvidačnej žaloby definitívne odvrátiť a spor ukončiť bez toho, aby Rača musela zaplatiť čo i len jediné euro,“ verí starosta Peter Pilinský.

Kostlivci v skrini

Pavol Bielik bol starostom mestskej časti Bratislava-Rača v rokoch 1998 až 2006.

Pavol Bielik (KDH) bol starostom mestskej časti Bratislava-Rača v rokoch 1998 až 2006.

Starosta Peter Pilinský už v čase nástupu do funkcie v roku 2010 upozorňoval na viaceré súdne spory, v ktorých hrozia mestskej časti veľké finančné straty. Jedna z káuz je už ukončená – Rača zaplatila v roku 2012 po prehratom súdnom spore podnikateľovi Otovi Mehešovi za niekoľkoročné neoprávnené užívanie jeho pozemkov 337 243 eur.

Na svoje náklady navyše musela Rača zbúrať aj budovy na jeho pozemku.

Stavby mal v pláne odstrániť úrad už v roku 2007 za 2,2 milióna Sk bez DPH, ale na pokyn bývalého starostu Zvonára sa zmluva s  vybranou firmou nepodpísala. Stavby zostali, čím sa predlžoval stav, keď mestská časť užívala pozemky bez právneho titulu a poskytovania náhrady. Napokon za 36-tisíc eur (1,1 Sk) odstránila budovy a siete v roku 2012 firma, ktorú Rača vybrala vo verejnej súťaži.

Mestská časť vedie s podnikateľom Mehešom ešte jeden súdny spor o viac ako 90-tisíc eur.