Reakcia spoločnosti Nordic Investors, ktorá sa stala majiteľom pozemkov na bývalom športovom letisku vo Vajnoroch, k článku portálu Račaweb (celý článok tu) o plánovanej výstavbe projektu Nové Vajnory:

“Nesúhlasíme s tvrdeniami, že projekt Nové Vajnory urýchli totálny kolaps dopravy a postihne obyvateľov Rače a Vajnôr. Práve naopak, projekt, ktorý pripravujeme, počíta so všetkými dopravnými napojeniami vrátane výstavby nových peších komunikácií a cyklotrás.

Nové Vajnory

Hovoriť, koľko bytov a obyvateľov výstavba do budúcna prinesie, je v súčasnej dobe nie len predčasné, ale aj zavádzajúce a skreslené. Ide totiž o pomaly a organicky rastúci projekt, ktorého konečná podoba sa ukáže až v horizonte 15 – 20 rokov. Všetko bude závisieť od dopytu a situácie na trhu a ďalšieho množstva premenných.

Zdôrazňujeme, že v žiadnom prípade nepôjde o masívnu nárazovú výstavbu. Zaviazali sme sa, že budeme citlivo pristupovať k vidieckemu rázu oblasti a zároveň obyvateľom prinesieme to, čo im chýba – rekreačné zóny, športové a odpočinkové aktivity, ale aj škôlky, ktorých je nedostatok, či zdravotné zariadenia a ďalšie služby.

Na margo poznámky “Každý, kto podmáčané územie pozná vie, že o vodu tam núdza nebude…”, chceme uviesť, že jazero, ktoré chceme vybudovať, má okrem rekreačnej funkcie aj dôležitý prínos pri efektívnom zadržiavaní vody v území tak, aby tu nevznikali zaplavené územia a mokrade, ktorými táto časť Vajnôr trpí.”

Jan Petřík, Nordic Investors

Zdroj: Nordic Investors, PR Clinic