Všade sa hovorí o inklúzii znevýhodnených detí, ale činy často chýbajú a dobré úmysly ostávajú v štádiu osvetových kampaní. Našťastie, v Rači sa v rámci rekonštrukcie základnej školy rozhodli realizovať pilotný projekt, ktorým uľahčia život viacerým školákom.

Na Základnej škole na Tbiliskej samospráva začala realizovať zámer na vybudovanie špeciálneho výťahu. Projektová dokumentácia pre stavebné konanie je hotová, prostriedky v rozpočte vyčlenené, v súčasnosti mestská časť čaká na vyjadrenia dotknutých orgánov. Po ich obdržaní a vybratí dodávateľa prác sa osadenie výťahu môže realizovať.

Spolužiaci zo ZŠ Tbiliská sú pre Matthiasa veľkou motiváciou, aby s nimi mohol chodiť naďalej do školy. K tomu mu pomôžu nové úpravy, ktoré už rozbehla Mestská časť Bratislava – Rača.

Mama ho nosí na rukách

Na potrebu takýchto úprav na slovenských školách stále viac upozorňujú viaceré organizácie, predovšetkým Nadácia pre deti Slovenska a tejto téme bol venovaný aj Ples v Opere (viac tu). Tvárou tejto kampane sa pred Plesom v Opere stal šikovný tretiak Matthias, ktorý chodí do školy na Tbiliskej.

Po detskej mozgovej obrne sa síce ťažko pohybuje, ale z hľadiska schopnosti učiť sa predpísanú látku mu nič nebráni navštevovať bežnú základnú školu v mieste, kde vyrastá. Má šťastie, že sa môže učiť s rovesníkmi.

Mnohé iné školy by ho vôbec neprijali, pretože takýto žiak je takpovediac príťažou, keďže je potrebné poskytnúť mu neštandardnú starostlivosť…

Aj preto je na Slovensku stále veľmi veľa detí, ktoré musia pre svoj telesný hendikep chodiť do špeciálnych škôl, hoci sú po mentálnej stránke porovnateľné s rovesníkmi. Nie všetky majú také šťastie ako Matthias.

Práve sa nachádzame na základnej škole na Tbiliskej ulici v Rači. Táto škola sa snaží zdravotne znevýhodnené deti etablovať medzi tie zdravé.
Vladimír Kobielsky

V súčasnosti sa na základných školách vzdeláva 55 128 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Až polovica z nich však študuje v systéme špeciálneho školstva, teda oddelene od svojich zdravých rovesníkov.

Pomoc už v novom školskom roku

Vedenie školy, na čele s pani riaditeľkou Zuzanou Hirschnerovou, ale aj predstavitelia samosprávy v Rači sa neuspokojili s tým, že zdravotne znevýhodnené deti zaraďujú do vyučovacieho procesu v rámci bežnej školy. Druhým odvážnym, finančne náročným a na bratislavské pomery priekopníckym počinom je práve spomenuté vybudovanie výťahu.

Vstup do ZŠ Tbiliská je už dávnejšie bezbariérový.

Vďaka tomu by už Matthiasa už v nadchádzajúcom školskom roku 2018/19 nemusela nosiť obetavá mama Erika po schodoch na chrbte či už na vyučovanie alebo počas neho, keď majú deti hodinu v niektorej z odborných učební.

Škola na Tbiliskej bude po vybudovaní špeciálneho výťahu kompletne bezbariérová. Už predtým sa totiž zrealizovala napríklad plošina bez schodov na vstupe do školy a ďalšie úpravy.

Prvá ZŠ tohto druhu v Bratislave

Po vybudovaní výťahu dostanú šancu učiť sa s rovesníkmi okrem Matthiasa ďalšie deti nielen z našej mestskej časti, ale aj zo širšieho okolia. Doteraz pritom nemali inú možnosť.

Podľa našich informácií neexistuje v Bratislave základná škola, ktorá by v záujme detí ako je Matthias zrealizovala také rozsiahle bezbariérové úpravy vrátane vybudovania výťahu.

V Petržalke sa k podobnému kroku odhodlalo len vedenie cirkevného súkromného Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa na Haanovej ulici.

Viac o príbehu aj tu: Vlado Kobielsky ukázal Slovensku príbeh Matthiasa zo ZŠ Tbiliská

Fotogaléria

Opravy aj v ďalších školách a škôlkach

Mestská časť oznámila aj plán ďalších rekonštrukcií a opráv, ktoré by sa mali stihnúť počas letných prázdnin. Na ZŠ Hubeného sa kompletne vymení elektroinštalácia v kuchyni a na druhej škole – ZŠ Tbiliská zase dôjde k výmene vzduchotechniky v kuchyni.

Počas prázdnin sa tiež opravia chodníky a terasy v materských školách Tbiliská a Pri Šajbách, na Tbiliskej sa tiež vymení PVC podlaha a vymaľuje jedna trieda po zatečení.

Ďalej sa zrekonštruuje vstupná hala a opraví plot v materskej škole Cyprichova. Nebezpečne naklonené oplotenie dajú do poriadku aj v materskej škole Barónka. Samospráva má v úmysle zrekonštruovať aj posuvnú predelovú stenu v škôlke Gelnická.

Zdroj: MČ Rača, úprava: Račaweb, foto: Nadácia pre deti Slovenska