Na rozdiel od starostov, ktorých základné platy stanovuje zákon, 317 bratislavských komunálnych poslancov o svojich odmenách rozhoduje samo, informuje portál bratislavskenoviny.sk. To je hlavný dôvod, prečo sú medzi jednotlivými mestskými časťami pomerne veľké rozdiely v poslaneckých príjmoch.

Kým napríklad v stotisícovej Petržalke s 35 poslancami v roku 2013 vyplatili spolu na odmenách vyše 78-tisíc eur (vlani 51-tisíc eur), v Devínskej Novej Vsi s dvanástimi poslancami to bolo predvlani až takmer 66-tisíc eur.

Odmeny poslancov Bratislavy a mestských častí. Zdroj: Bratislavské noviny

Odmeny poslancov Bratislavy a mestských častí. Zdroj: Bratislavské noviny

Zrejme je to spôsobené aj tým, že kým v Petržalke nedostáva poslanec žiadny mesačný paušál a je odmeňovaný v podstate len za svoju aktivitu (za prácu alebo funkciu v komisiách, sobášenie, účasť na zastupiteľstvách a podobne), v Devínskej novej Vsi berú poslanci paušál 283 eur. Plus odmeny za zásluhy podľa podobných kritérií ako v Petržalke.

Rozdiely sú aj vo východiskách, od ktorých sa odvíja odmena poslanca. Najčastejšie je to určité percento z nominálnej mzdy v hospodárstve. Lenže kým v jednej mestskej časti sa za základ berie mzda za celé Slovensko, inde si zvolili regionálny mzdový priemer samosprávneho Bratislavského kraja, ktorý je vyšší ako celoslovenský.

Kde dostanú najviac?

V iných mestských častiach je odmena poslanca zlomkom či percentom zo základného, nezvýšeného platu starostu. Tak je to napríklad v Podunajských Biskupiciach či v Lamači.

Najštedrejší boli k sebe poslanci Starého Mesta, ktorí si v minulom volebnom období odhlasovali mesačný paušál rovnajúci sa minimálnej mzde za predchádzajúci rok. V súčasnosti je to 352 eur.

V Rači majú základ len o dve eurá nižší. Nasleduje Devínska Nová Ves s 283 eurami. Na porovnanie, v bratislavskom mestskom zastupiteľstve je paušál 322 eur, v čom je už zarátaná aj práca minimálne v jednej odbornej komisii.

Bez paušálu, ale so zainteresovanosťou na aktivite podobne ako v Petržalke, sú odmeňovaní poslanci v Čunove, v Jarovciach, v Rusovciach, vo Vrakuni a v Záhorskej Bystrici.

Úplne mimo tohto rámca je chudobný Devín obývaný bohatými ľuďmi, ktorý je už roky v nútenej správe.

Zdroj: Bratislavské noviny, jak, foto: MČ Rača