Úpravu trasy si vyžiada rekonštrukcia kanalizácie v mieste križovatky Koľajná - Stolárska

Úpravu trasy si vyžiada rekonštrukcia kanalizácie v mieste križovatky Koľajná – Stolárska

Dopravný podnik Bratislava si dovoľuje informovať cestujúcu verejnosť, že z dôvodu rekonštrukcie kanalizácie v križovatke ulíc Koľajná – Stolárska bude od 9. júna 2014 upravená premávka autobusových liniek č. 52, 56 a N56 v mestskej časti Bratislava – Rača.

Autobusy linky č. 52 budú v smere Východné premávať medzi zastávkami „Závadská“ a „Pastierska“ po náhradnej trase cez ul. Kubačova, Hybešova. Na obchádzkovej trase budú obslúžené zastávky „MiÚ Rača,“ náhradná zastávka „Hybešova“ zriadená na začiatku ul. Hybešova pri zastávke električiek a tiež náhradná zastávka „Ihrisková“ na konci tejto ulice pri Koľajnej. Od zastávky „Pastierska“ (na ul. Pri šajbách) po stálej trase. V smere Rača – Tbiliská budú premávať medzi zastávkami „Pastierska“ a „Závadská“ po obchádzkovej trase cez ul. Remeselnícka, Čachtická.

Kubačova na ktorých budú obslúžené náhradné zastávky „Stolárska“ – na Remeselníckej ul. v tesnej blízkosti Žitnej ul., „Hybešova“ (zastávka električiek v smere jazdy do mesta) a „MiÚ Rača“ na Kubačovej ul. Počas trvania dopravných obmedzení nebudú obslúžené zastávky: „Čachtická,“ „Ihrisková“ a „Stolárska“ na Stolárskej ul.

Autobusy linky č. 56 budú premávať v smere Zlaté piesky – Studená medzi zastávkami „Nemecký kultúrny dom“ a „Pastierska“ po identickej obchádzkovej trase ako linka č. 52. Na začiatku Hybešovej ul. obslúžia náhradnú zriadenú zastávku „Hybešova“. V smere Rača – Tbiliská budú premávať medzi zastávkami „Pastierska“ a „Nemecký kultúrny dom“ po obchádzkovej trase linky č. 52. Od zastávky „Hybešova“ (zastávka električiek v smere jazdy do mesta) pokračujú cez ulicu Barónka, kde od zastávky „Nemecký kultúrny dom“ premávajú po stálej trase. Počas trvania dopravných obmedzení nebudú obslúžené zastávky: „MiÚ Rača,“ Čachtická,“ „Ihrisková“ a „Stolárska“ na Stolárskej ul.

Autobusy linky č. N56 budú premávať v smere Zlaté piesky medzi zastávkami „Bukovinská – „Pastierska“ cez ul. Hybešova. V smere Rača – Hečkova budú premávať medzi zastávkami „Pastierska“ – „Bukovinská“ cez ul. Remeselnícka, na ktorej obslúžia náhradnú zastávku „Stolárska“, zriadenú v tesnej blízkosti Žitnej ul.

Počas trvania dopravných obmedzení nebudú obslúžené zastávky: „Trávna,“ „Ihrisková“ a  „Stolárska“ na Stolárskej ul.

Cestujúcich upozorňujeme, že všetky prestupy medzi električkami č. 3, 5 a autobusmi liniek č. 52 a 56 je nutné vykonať na zastávke „Hybešova“ (bývalé vinárske závody). Uzol Čachtická – Detvianska nebude týmito autobusmi obsluhovaný. Za nevyhnutnú viactýždňovú zmenu v organizácii MHD sa ospravedlňujeme.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava

Viac aj tu: Autobusy pôjdu po obchádzkových trasách, prestup medzi električkami a autobusmi bude možný na zastávke Hybešova