Priestory bývalej záhradníckej škôlky, ktoré sú v správe Centra voľného času na Hlinickej ul.3 v Krasňanoch, boli opustené  a stávali sa miestom pre asociálne živly. Pôvodný škôlkarský materiál  stromčekov,  vytvoril  zahustený porast listnatých a ihličnatých drevín, ktorý v danom prostredí už neplnil svoju funkciu, pričom po odbornom zásahu mal perspektívu plniť estetickú a rekreačnú funkciu v území.  Keďže sa objekt nachádza v lokalite, ktorá v najbližších rokoch neumožní investičnú výstavbu (stavebná uzávera pre stredný bratislavský okruh), je pre investorov nezaujímavý.

Mladí karatisti Rapidu predviedli časť tréningu

Mladí karatisti Rapidu predviedli časť tréningu

Oddiel karate pri TJ Rapid Bratislava, ktorý dlhodobo spolupracuje s CVČ pri organizovaní krúžkov karate, sa rozhodol v roku 2012 zriadiť na tomto území s pestrým výskytom drevín (identifikovaných cca 25 druhov drevín) náučný chodník pre výuku dendroflóry, ktorá by mohla byť využívaná pre všetky predškolské a školské zariadenia v okolí, ako názorná forma výuky. Osadenie lavičiek a altánku prispeje k zvýšeniu atraktívnosti územia pre návštevníkov CVČ, ako aj deti školských a predškolských zariadení.

Vzhľadom na snahu o výkonnostný rast mladých karatistov, členov krúžkov karate, ktorí už dlhoročne úspešne reprezentujú Slovensko na vrcholných Európskych a svetových podujatiach, sme sa rozhodli na voľnej ploche, kde rástli náletové a prevážne invázne dreviny a burina, vybudovať posilňovaciu konštrukciu (hrazdy, bradlá, rebriny) a atletickú tartanovú dráhu, ktoré by mohli využívať aj deti a mládež blízkeho sídliska. Do budúcnosti máme v pláne založiť aj krúžok športovej lukostreľby a tým vytvoriť  novú zaujímavú športovú aktivitu v treťom bratislavskom obvode pre deti a mládež.

Práce na projekte sa začali vo februári 2012 výrubom náletových drevín, odvozom odpadu, odstránením pňov stromov a celkovým vyčistením plochy. V tejto etape prípravných prác okrem brigádnickej činnosti členov klubu a rodičov nám v našom úsilí výrazne pomohla Mestská časť Rača vrátane starostu Petra Pilinského.

Nasledovali práce na asanácii starého skleníka s uložením cca 800 ks dlažobných kociek, z ktorých sa vytvoril základ pre bezpečnostný zemný val pre lukostreľbu.

V lete 2012 sa začali stavebné práce na výstavbe atletického oválu, ktoré boli ukončené v septembri 2012. V našom úsilí nám významne pomohol aj Magistrát hl. mesta Bratislava, ktorý finančne prispel na výstavbu tartanovej dráhy. Nasledujúcu jar 2013  sa vykonali terénne úpravy : vyrovnanie pláne, zahumusovanie a zatrávnenie ihriska, ktoré vzniklo v strede dráhy.

V súčasnosti je dráha a jej okolie upravené tak, že spĺňa všetky predpoklady pre športovú činnosť. Na jar 2015 chceme pokračovať v dokončení náučného dendrologického chodníka.

Ing. Ján Longa, predseda klubu TJ Rapid Bratislava oddiel karate

Fotogaléria: