Sídlisko Pri Šajbách, Rača - Východné

Sídlisko Pri Šajbách, Rača – Východné

Dlhoročný problém speje vďaka niekoľkomesačnej práci miestneho úradu k vyriešeniu k spokojnosti obyvateľov lokality Šajby! Prítomní poslanci na Mestskej rade Bratislavy schválili vo štvrtok 9. októbra materiál, ktorý je kľúčový pri odovzdaní vodovodnej štruktúry z vlastníctva obyvateľov do správy Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Tá prevezme aj záväzok starať sa o tieto vedenia v prípade porúch. Ľudia po ukončení procesu prevzatia už nebudú musieť hradiť opravy či údržbu týchto sietí z vlastných prostriedkov.

Peter Pilinský

Starosta MČ Rače Peter Pilinský tvrdí, že na vyriešení problému ľudí zo sídliska Šajby pracoval úrad dva roky.

Som rád, že sa na rade schválil prevod vodovodnej infraštruktúry na Východnom, ktorá bola realizovaná ešte počas výstavby bytov v rokoch 1989-1993, do vlastníctva BVS-ky,” uviedol starosta Peter Pilinský. Rozhodnutie mestskej rady ešte musí hlasovaním potvrdiť aj mestské zastupiteľstvo.

Urobil sa však rozhodujúci krok k tomu, aby boli siete v správe BVS tak, ako je to v drvivej väčšine iných sídlisk či bytoviek. Od momentu prevzatia bude vodárenská spoločnosť povinná realizovať všetky havárie, údržbu a prípadné rekonštrukcie vo vlastnej réžii. Doteraz ich platili obyvatelia okolitých bytoviek ako aj mestská časť, ktorá má v predmetnej lokalite škôlku.

Na to, aby sa dlhé roky neskolaudovaná vodovodná sieť mohla previesť na BVS, však bolo treba vykonať množstvo administratívnych úkonov. Nečudo, že sa do toho predchádzajúcim vedeniam obce nechcelo – ide o doslova syzifovskú robotu a nemalé finančné prostriedky…

Problém na sídlisku Pri Šajbách existuje asi 20 rokov. Zásluhu na to, že sa celý problém blíži k úspešnému finále, majú miestni obyvatelia, ktorí naň upozorňovali a poskytli nám podporu aj súčinnosť. Ako úrad sme tento náročný proces zaradili medzi priority v oblasti Východného a venujeme sa mu už druhý rok,” uvádza starosta Pilinský, ktorý za konštruktívnu spoluprácu poďakoval najmä poslancom Cyrilovi Sekerkovi (Smert-SD), Kataríne Dobiášovej, primátorovi Milanovi Ftáčnikovi, vodárňam a vedeniu GiB na čele s Danou Zálešákovou poverenou riadením.

Podľa našich informácií je predpoklad, že BVS začne s opravami a prevzatím ešte počas tejto jesene! Podarí sa tak zabrániť hrozbe, že by poškodené potrubia nevydržali nadchádzajúcu zimu – financie už na to vyčlenené sú. Po kompletnej rekonštrukcii kanalizácie v úsekoch Koľajná – Trávna v Rači pôjde o ďalšiu veľkú investíciu vodární na území našej mestskej časti.

Na dosiahnutie úspechu v tomto náročnom procese museli pracovníci miestneho úradu vykonať celý rad prípravných úkonov:

– geodetické zameranie všetkých sietí v lokalite

– rokovanie s vedením magistrátu o prevzatí sietí do správy BVS

– rokovania s BVS

– rokovania s generálnym investorom Bratislavy GiB o prevzatí sietí do majetku mesta

– skompletizovanie projektovej dokumentácie z rokov 1989-93 v dostupných archívoch

Foto: archív, Google street view