Mestská časť Vajnory vo štvrtok 29. mája 2014 o 17.30 h slávnostne otvorí nové trhovisko pri obchode na Osloboditeľskej ulici. Zaujímavosťou je, že o jeho vybudovaní rozhodli občania obce v hlasovaní v rámci projektu miestneho participatívneho rozpočtu.

Vajnory majú nové malé Trhovisko pred obchodom. Foto: Ján Mrva

Vajnory majú nové malé Trhovisko pred obchodom. Foto: Ján Mrva

V utorok schvaľujeme trhový poriadok a vo štvrtok by sme radi trh slávnostne otvorili. Dúfam, že vajnorské predavačky predávajúce planty, čerešne, hrášok či iné plody vajnorských záhrad využijú túto príležitosť obohatiť naše domáce stoly,“ uviedol starosta Ján Mrva.

Projekt trhoviska získal najvyššiu podporu Vajnorčanov v hlasovaní o použití 5000 eur na niektorý z 10 projektov v rámci participatívneho rozpočtu.

Druhý skončil projekt letného open-air kina v Parku pod lipami a na treťom mieste projekt vybudovania dopadových plôch pod detskými atrakciami na školskom dvore.

Mestská časť Vajnory uvažuje, že zrealizuje všetky tri projekty.

Foto: Ján Mrva